POLITYKA PRYWATNOŚCI


Sklep internetowy (www.ecowegiel24.pl), jest prowadzony przez Usługi Transportowo-Towarowe Marta Morawska z siedzibą w 32-061 Przeginia Duchowna 334, 32-061 Rybna. Numer NIP: 944-158-16-28, oraz REGON:
Sklep internetowy „ECOWĘGIEL24” gromadzi dane osobowe Klientów za pomocą strony internetowej sklepu (formularz zamówienia i profilu) oraz innych form komunikacji.W procesie rejestracji użytkownika oraz przy składaniu zamówienia pobierane są następujące dane:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania (dostawy),
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
Powyższe dane są niezbędne do dokonania rejestracji i złożenia zakupu w sklepie. Ponadto „ECOWĘGIEL24 może oczekiwać podania numeru PESEL w przypadku gdy Klient chciałby otrzymać zwrot akcyzy za zakupione towary.
Dane zebrane w procesie rejestracji użytkownika i kupna towarów, mogą być wykorzystywane przez „ECOWĘGIEL24” do:
– informowania o statusie zamówienia,
– informowania o produktach/ofertach/usługach,
– informowania o możliwości otrzymania newslettera.
Informacje te, wysyłane będą drogą elektroniczną bądź telefoniczną, wyłącznie za zgodą Klienta.
Klient ma prawo do edycji i usuwania swoich danych osobowych. Ma także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych za pośrednictwem adresu mailowego ecowegiel@gmail.com
Strona internetowa sklepu „ECOWĘGIEL24” korzysta z usługi Google Analytics (analiza oglądalności stron). Google Analytics (Google Inc.) korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Google Inc. operuje wyłącznie adresem ip Użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies.
Strona sklepu internetowego „ECOWĘGIEL” nie gromadzi żadnych danych za wyjątkiem plików cookies, które służą usprawnieniu korzystania z witryny poprzez między innymi, przechowywanie loginu i hasła. Pliki cookies, mogą zostać usunięte z przeglądarki przez Użytkownika.
Na podstawie właściwych przepisów prawa, sklep „ECOWĘGIEL24” zastrzega sobie prawo do ujawniania Podmiotom Upoważnionym, wybranych informacji o Kliencie lub innych Osób Fizycznych.
Za wyjątkiem sytuacji w pkt. 7, „ECOWĘGIEL24” nie ujawnia Osobom Trzecim, danych osobowych Użytkowników i Osób korzystających z serwisu, bez ich zgody.