POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

§ 1 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Usługi Transportowo Towarowe Marta Morawska z siedzibą: Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 3, 32-061 (Ecowęgiel). Numer NIP: 944-158-16-28, oraz REGON: 357366115, tel. 664 498 848

§ 2 Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do  Inspektora Ochrony Danych (IOD). On wyjaśni Ci wszystkie wątpliwości.

Ecowęgiel szanujemy Twoje prawo do prywatności. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie na mocy uzyskanych od Ciebie zgód i zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, mającymi zastosowanie.

§ 3 Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie: podczas wizyty na naszej stronie internetowej, podczas zakładania konta, w związku z dokonaną transakcją lub przy wyrażeniu zgody na newsletter lub otrzymywanie informacji handlowej.

§ 4 Jakie dane gromadzimy?

Sklep internetowy „Ecowęgiel” gromadzi dane osobowe Klientów za pomocą strony internetowej sklepu (formularz zamówienia i profilu) oraz innych form komunikacji. W procesie rejestracji Użytkownika oraz przy składaniu zamówienia pobierane są następujące dane:

  • imię i nazwisko,

  • dane firmy opcjonalnie, jeżeli dokonywany zakup jest na firmę,

  • adres (wysyłki towaru i faktury),

  • telefon kontaktowy,

  • adres poczty elektronicznej,

  • hasło, gdy zakładane jest konto

Powyższe dane są niezbędne do dokonania rejestracji i złożenia zakupu w sklepie. Gdy dokonasz zamówienia otrzymujemy również automatycznie nr IP Twojego komputera, a gdy dokonujesz płatności przelewem nr. Twojego konta bankowego.
Sklep internetowy Ecowęgiel korzysta z usługi Google Analytics (analiza oglądalności stron). Google Analytics (Google Inc.) korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Google Inc. operuje wyłącznie adresem ip Użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies.
Sklep internetowy Ecowęgiel korzysta z Zendesk Chat i statystyk Zendesk Chat (analiza oglądalności stron). Zendesk Chat korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Użytkownik korzystając z Zendesk Chat w celu komunikacji z Ecowęgiel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci nicku i/lub imienia i/lub nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z komunikatora. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z zasad ochrony danych osobowych w Ecowęgiel, opisane w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.
Strona sklepu internetowego „Ecowęgiel” nie gromadzi żadnych danych za wyjątkiem plików cookies i innych technologii, które służą między innymi usprawnieniu korzystania z witryny poprzez na przykład przechowywanie loginu i hasła, do celów analitycznych, statystycznych i reklamowych. Pliki cookies, mogą zostać usunięte z przeglądarki przez Użytkownika. Więcej o plikach cookies i innych technologiach możesz przeczytać w dalszej części naszej Polityki prywatności.

§ 5 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie ww. danych osobowych, aby móc zrealizować dla Ciebie transakcję zakupu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się na przekazanie podanych wyżej danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zakupu.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak 
niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Ecowęgiel, pomiarów statystycznych i doskonalenia usług jest nie-zbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Ecowęgiel Węgiel. 
Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o od-biorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumie-nia, jak są one wykorzystywane przez Internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji użytkowników jest nie-zbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Ecowęgiel. 
Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Cele i podstawa prawna

§ 6 Jaki jest nasz cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Cele przetwarzania danych – krótkie podsumowanie
1. świadczenie usług drogą elektroniczną
2. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych – krótkie podsumowanie
1. świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usługi
2. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – Twoja zgoda
3. pozostałe cele – uzasadniony interes Administratora Danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zrealizowania Twojego zakupu.
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
– zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
– obsługi reklamacji;
– realizacji dostawy zakupionego towaru;
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dokonanym zakupem;
– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
– zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
– za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych,
– ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, mamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu możliwość wysyłania do Ciebie ofert handlowych za pomocą drogi mailowej lub sms.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest 
Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).
W odniesieniu do świadczenia usług przez Ecowęgiel Twoje dane będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą).
W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Google Analitics) i udoskonalenia usług Ecowęgiel, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).

Prawa

§ 7 Jakie masz uprawnienia wobec firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie www Urzędu).

Lista zaufanych Podmiotów

§ 8 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy firmie kurierskiej, w celu realizacji dostawy towaru. Umowy zawarte z kurierami zawierają odpowiednie klauzule, które chronią Twoje Dane osobowe. Jeżeli wybierzesz płatność przez Dotpay lub przelew bankowy wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych Operatorowi Dotpay i/lub Bankom i Instytucjom finansowym, za pośrednictwem których płatność jest realizowana, w celu zrealizowania opłaty za zakupione w naszym sklepie towary.
Wystawione faktury sprzedażowe są udostępnione zewnętrznej firmie księgowej. Umowa zawarta z tą firmą zawiera odpowiednie klauzule, które chronią Twoje Dane osobowe. Twoje dane związane z procesem zakupu znajdują się na serwerach Operatora Home, z Którym zawarta jest umowa o przetwarzanie i odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych. Ecowęgiel Węgiel informuje, że jest również stroną umowy z Google Inc. w ramach której dane osobowe Użytkowników są zbierane, na urządzeniach tworzone są pliki cookie, co w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www może być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.
Google Inc. przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoimi politykami prywatności, zamieszczonymi na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Użytkownik może zarzadzać swoimi ustawieniami cookies – szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki.
Sklep internetowy Ecowęgiel korzysta z Zendesk Chat i statystyk Zendesk Chat (analiza oglądalności stron). Zendesk Chat korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Użytkownik korzystając z Zendesk Chat w celu komunikacji z Ecowęgiel wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci nicku i/lub imienia i/lub nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z komunikatora. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z zasad ochrony danych osobowych w Ecowęgiel, opisane w naszej Polityce prywatności oraz polityce ochrony prywatności Zendesk Chat znajdującej się pod następującym linkiem: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/ Użytkownik może zarzadzać swoimi ustawieniami cookies – szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki.

Ecowęgiel korzysta również z Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
Za wyjątkiem ww. sytuacji Ecowęgiel nie ujawnia Osobom Trzecim, danych osobowych Użytkowników i Osób korzystających z serwisu, bez ich zgody.

§ 9 Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w informacjach dotyczących polityki prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów.

§ 10 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji Twojego zakupu, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z dokonanym zakupem;
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 50 lat od dnia zakończenia wykonania dostawy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania Twojej zgody, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W zakresie dopasowanie treści stron internetowych Ecowęgiel do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Ecowęgiel.
Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego Podmiotu.

§ 11 Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Zbieramy informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainte-resowania).
Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyzna-nej korzyści, np. rabacie.

§ 12 Pliki cookies i inne technologie

Ecowęgiel informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez Użytkownika oraz Jego aktywności.
1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES NA STRONIE WWW.ECOWEGIEL24.PL
1. Pliki Cookies – są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisane i przechowywane na urządzeniu Użyt-kownika danej strony, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik do jego urządzenia za pośred-nictwem którego Użytkownik korzysta z danej strony internetowej (np. laptopa, tabletu, komputera). Cookies zwykle za-wierają swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą.
2. Podmiot zamieszczający pliki cookies w urządzeniach Użytkowników w związku z odwiedzeniem strony www.ecowegiel24.pl oraz posiadający do tych plików dostęp jest Usługi Transportowo-Towarowe Marta Morawska Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 3, 32-061 Rybna oraz Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów.
3. Jedyne informacje pobierane automatycznie przez serwis www.ecowegiel24.pl to informacje zawarte w plikach cookies oraz innych technologiach, opisanych w tej Polityce.
4. Informujemy, że korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkow-ników w celu:
• optymalizacji zawartości strony internetowej www.ecowegiel24.pl,
• dostosowania jej do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, w tym rozpoznania urządzenia Użytkownika, zapamiętania preferencji Użytkownika oraz dostosowania sposobu wyświetlania strony internetowej do danego urząd-zenia,
• reklamowych i statystycznych.
Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu utrzymywania sesji Użytkowników w przypadku logowania do serwisu, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
1. Na stronie www.ecowegiel24.pl wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
1. cookies sesyjne (session cookies) – pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
2. cookies trwałe (persistent cookies) – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
W obrębie wykorzystywanych cookies znajdują się:
• cookies niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług oferowanych w ramach serwisu, np. umożliwiające uwierzytel-nienie w przypadkach kiedy uwierzytelnienie jest wymagane,
• cookies funkcjonalne związane z zapamiętywaniem preferencji Użytkownika odnośnie funkcjonowania i wyglądu ser-wisu, np. dotyczące wybranego rozmiaru czcionki, używanego języka, tp.
• cookies konfiguracyjne umożliwiające skonfigurowanie funkcji i usług oferowanych w ramach serwisu,
• cookies reklamowe – zapewniają możliwość dostarczania Użytkownikom treści dopasowanych do Ich zainteresowań,
• cookies wydajnościowe i statystyczne – związane ze zbieraniem informacji o sposobie korzystania ze strony w celu ulepszenia zawartości i struktury strony,
• cookies związane z bezpieczeństwem – zapewniające bezpieczeństwo np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania
2. ZMIANA USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownicy mogą zmienić w swoich przeglądarkach ustawienia dotyczące cookies.
1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
3. Użytkownik może w szczególności tak zmienić ustawienia swojej przeglądarki aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki interne-towej) i w Instrukcji każdej przeglądarki.
4. W przypadku urządzeń mobilnych zarządzanie plikami cookies może być rozwiązane w różny sposób. Należy sprawdzić szczegółowe informacje w Instrukcji obsługi. Należy pamiętać, że korzystanie z jednego serwisu na różnych urządze-niach uwzględnia każdorazowo indywidualne ustawienia każdego z nich.
5. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji Pomoc w menu przeglądarki.
Korzystanie z www.ecowegiel24.pl bez zmian ustawień przeglądarki oznacza, że Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Kliknięcie przycisku Rozumiem i Akceptuję również oznacza akceptację stosowania cookies.
Pliki cookies nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika (Użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem Użyt-kownika.
Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci rekla-mowych.
Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci rekla-mowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby Użytkownik prosił o stronę interne-tową z ich witryny.
W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z Użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody Osoby, której dane dotyczą, Ecowęgiel może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Ecowęgiel nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na Osobę, której dane dotyczą.
Ecowęgiel umożliwia innym Podmiotom – z Listy zaufanych Podmiotów, stosowanie cookies – tzw. cookies podmiotów zewnętrznych – informacje przekazywane do Podmotów z Listy zaufanych Podmiotów (Dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.). Informacje potrzebne w celu pokazania dopasowanej reklamy lub w celu uzyskania informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. W podobny sposób, Podmioty z Listy Zaufanych Podmiotów mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić skuteczność reklamy. Pliki cookie oraz inne technologie pozwalają skuteczniej podawać reklamy Użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla Reklamodawców.
W ramach usług reklamowych oprogramowanie Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tworzy na urządzeniu Użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.
Polityka prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tj.: znajdują się pod następującymi adresami:
Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Zendesk Chat: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
Profilowanie (w tym analityka)
Informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).
Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia upustu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyzna-nej korzyści, np. upuście.
Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet/ badaniami zachowań Użytkowników
Cookies związane z badaniami sieci Internet/badaniami zachowań Użytkowników pochodzą od Google Inc.
W ramach usług analitycznych oprogramowanie Google Inc. uruchamia w urządzeniu Użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania Użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.
Polityka prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tj.: znajdują się pod następującymi adresami:
Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Zendesk Chat: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/
Jak można zarządzać plikami cookies
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.
Wtyczki Społecznościowe
Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:
– Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies